Generalforsamling 2019

Generalforsamling
AK Jydens Brydeafdeling
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00

Referat:

1. Valg af dirigent!
2. Referent. Teddy Bech
3. Beretning!
a. Formanden
b. Sportslig
4. Regnskab! Vagn Larsen
5. Indkomne forslag Senest den 13. feb. til [email protected]
6. Valg! Nuværende.
A. Næstformand 2 år Christoffer Bach
B. Kasser 2 år Vagn Larsen
C. Bestyrelsesmedlem 1 år Brian Andersen
D. Bestyrelsessuppleant 1 år Carina Toft
E. Kasser suppleant 1 år Jesper Larsen
F. Revisor HBs Kasser Henrik Stuhr
G. Revisor suppleant 1 år Karsten Kuna
H. Forælder foreningen/Café Carina Toft/ Lotte Staal

(Observatør i bestyrelsen)

7. Generalforsamling 2020 tirsdag den. 20 februar kl. 19.00
8. Eventuelt

Bestyrelsen den 07.januar 2019